_Qv__0

Vragenlijst Verkenning vervolgonderwijs

De onderzoeksperiode van de enquête is verlengd: deelnemen is nog mogelijk tot 10 juli 2021.

Sluiten de kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding? Wat vindt u de sterke punten en verbeterpunten van uw leerlingen uit het voortgezet onderwijs? Als u in het mbo, hbo of wo werkt als docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bent bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan deze enquête.

Uw antwoorden en die van uw collega’s uit het vervolgonderwijs leveren belangrijke input voor de herziening van de examenprogramma’s door SLO in de komende jaren. Een van de doelen daarbij is het creëren van doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. Uw betrokkenheid vanuit het vervolgonderwijs is essentieel. Daarom hebben het ministerie van OCW en SLO in samenwerking met de MBO Raad, VSNU en Vereniging Hogescholen het initiatief genomen voor dit onderzoek. De wensen en behoeften ten aanzien van de kennis en vaardigheden van instromers uit het vmbo, havo en vwo kunnen zowel betrekking hebben op competenties (kennis, vaardigheden, attitude) als op leergebieden en vakken

Naast de enquête onder opleiders in mbo, hbo en wo betrekt SLO ook andere relevante vakontwikkelingen bij de herziening van de eindexamenprogramma’s. Bijvoorbeeld trendanalyses per vakgebied en de bouwstenen die de afgelopen jaren zijn uitgewerkt door ontwikkelteams van leraren en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs.

Vult u alstublieft de vragenlijst volledig in. Als u aan het einde uw e-mailadres invult, zullen wij u informeren over de resultaten van het onderzoek.

Heeft u problemen met invullen of opmerkingen bij de vragenlijst, stuurt u dan een e-mail naar onderzoek@researchned.nl

Dank u wel voor uw medewerking!


0%
Copyright © SLO and OCW / powered by ResearchNed bv - All rights reserved